Mapa
instytutów i katedry

Szanowne Studentki i Studenci I roku studiów I stopnia

(licencjackich, stacjonarnych)

W styczniu-lutym na Wydziale Filologicznym odbędą się dla Państwa warsztaty adaptacyjne, które mają na celu pomóc Państwu w studiowaniu.

Tematy warsztatów:

Radzenie sobie ze stresem (10 godz.; 5 spotkań po 2 godz.)

Techniki uczenia się (10 godz.; 3 spotkania 3+3+4 godz.)

Dokładny czas i miejsce odbywania się warsztatów zostaną podane późniejszym terminie. Zajęcia są dla studentów bezpłatne. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Czas rejestracji: do 30 grudnia. Aby się zarejestrować, proszę wypełnić i wysłać formularz poniżej. W polu Temat proszę wpisać wybrane przez Państwa warsztaty, a w ostatnim polu numer albumu.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko
Twój e-mail
Temat
Treść

© 2013 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt i wykonanie witryny: REVOLWEB